Edificis Intel·ligents

ed_image1.jpg

Els Edificis Intel·ligents són un mitjà eficaç perquè la seva empresa maximitzi l'eficiència, redueixi costos en els serveis i faciliti un model de creixement flexible concorde a la topologia de l'edificació: oficines, comerços, centres sanitaris, indústries, esportives, habitatges.

Avui dia, gairebé tots els sistemes que incorporen els edificis inclouen les comunicacions, control d'accessos, alarmes d'intrusió i incendis, seguretat, il·luminació i climatització com un únic sistema a gestionar, supervisar i controlar.

Això dona l'oportunitat de convergir els diferents sistemes en una arquitectura oberta i intel·ligent, que permeti implementar solucions en les instal·lacions que millorin l'eficiència i l'eficàcia dels edificis, i anticipar-se en lloc de reaccionar als canvis de negoci o necessitats dels usuaris.

ed_image2.jpg

Aquest punt de vista de sistemes convergents es fonamenta en un Sistema de Cablejat que connecta una àmplia gamma de dispositius, inclosos els equips informàtics, la il·luminació, càmeres de vigilància, controls d'accessos, controls del clima, dispositius interactius, sensors, etc. Sense oblidar-se del creixement de IoT, aquests dispositius han de convergir en la mateixa infraestructura amb independència del sistema que utilitzin: Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, 5G, Ethernet, entre altres.

ed_image3.jpg

En els Edificis Intel·ligents com a les Ciutats Intel·ligents, conviuran multitud d'aplicacions basades en protocols de comunicació diferents però que tots ells han de convergir en una mateixa infraestructura, sent en l'actualitat la connectivitat sense fil la més utilitzada, però sempre serà necessari una xarxa troncal de cablejat per a garantir qualsevol tipus de transmissió.

Commscope
Panduit
Corning
Belden
Infraplus
Krone
Cisco
Aruba
D-Link
Tp-link
Proxim
Ruckus
Ekahau
Milestone
Hp
Motorola
Panasonic
Samsung
Bosch
Sony
APC
Retex
Himel
Televés
Fermax